LEEFwereld

Klik op de verschillende onderdelen en lees wat de kinderen bij ons op school leren.

Deze LEEFwereld is ontworpen door vormgever Stefan Achterberg van https://thebrandstones.nl

LEEFwereld
Leerkuil en coachingKernwaardenLeefieDe boom van de zeven eigenschappenSluizenKernvakkenUitdagingOndernemen en OnderzoekenBouwenBibliotheekPresenterenICTEngelsWinkelsRestaurantOndernemenNieuwsredactieVuurtorenMuseumScrumKasteel Hagestein

Leerkuil en coaching

Bij ons op school werken we vanuit een coachende rol. We observeren en volgen de kinderen. We begeleiden de kinderen bij grote uitdagingen om hun leerkuil door te komen. Kinderen leren uitdagingen om te zetten in successen.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze visie zijn: Samen, Verantwoordelijk en Ondernemend.

Leefie

Leefie is onze schoolmascotte

De boom van de zeven eigenschappen

Op LEEF werken we met The Leader in Me, ook wel de zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Stephen Covey) genoemd. De boom is regelmatig terug te zien binnen ons onderwijs.

Sluizen

De sluizen van Hagestein staan voor de verbinding die wij met de omgeving zoeken. Het gedeeltelijk openstaan van de sluizen symboliseert dat wij de leerkuil en uitdagingen begeleiden. Soms gaat de sluis iets verder open en soms iets minder. Hierbij kijken we naar wat de kinderen nodig hebben.

Kernvakken

In de onderbouw leggen we de basis voor de rest van de schoolcarrière. Zowel binnen de kernvakken rekenen, spelling, taal en lezen. Als bij het aangaan van uitdagingen, het werken aan projecten en The Leader in Me.

Uitdaging

Door de juiste uitdaging en weerstand te bieden zal het doorlopen van een leerkuil meer voldoening geven.

Ondernemen en Onderzoeken

Bij Ondernemen en Onderzoeken werken de kinderen aan een ondernemende- en onderzoekende houding.

Bouwen

Bouwen is een rode draad binnen ons ondernemend onderwijs.

Bibliotheek

Het leesonderwijs speelt een belangrijke rol binnen de school.

Presenteren

Presenteren is één van de mondelinge taalvaardigheden waar wij extra aandacht aan besteden.

ICT

ICT is een middel dat wij regelmatig inzetten als digitale verwerking vanaf de middenbouw en voor het leren programmeren.

Engels

Vanaf groep 1 integreren wij Engels in ons onderwijs. In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven als losse methode.

Winkels

De winkel is een rode draad binnen ons ondernemend onderwijs.

Restaurant

Het restaurant is een rode draad binnen ons ondernemend onderwijs.

Ondernemen

Ondernemen gaat over het zien van kansen en het realiseren van dromen en (creatieve) ideeën.

Nieuwsredactie

De nieuwsredactie is een rode draad binnen ons ondernemend onderwijs.

Vuurtoren

Het lighthouse team bestaat uit leercoaches en zorgt ervoor dat de kwaliteit van The Leader in Me wordt gewaarborgd.

Museum

Het museum is een rode draad binnen ons ondernemend onderwijs.

Scrum

Zodra de kinderen aan het eind van hun schoolcarrière zijn, gebruiken ze de geleerde kennis en vaardigheden. Ze werken aan thema's en opdrachten, ondersteund met elementen van de scrummethodiek.

Kasteel Hagestein

Na 8 jaar onderwijs verlaten de kinderen onze school met een ondernemende houding die bestaat uit:

- Een sterke basis in lezen, rekenen en spelling

- Een sterke persoonlijke ontwikkeling vanuit de zeven gewoonten van effectief leiderschap

- Een ondernemende houding met informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, wereldkennis en creativiteit