Gezamenlijk onderzoek onderwijsstichtingen Vijfheerenlanden leidt tot opheffing basisschool LEEF 

Het is niet mogelijk en verantwoord om door te gaan met basisschool LEEF in Hoef en Haag. Daarnaast is het voor de leerlingen ook niet wenselijk. Dit blijkt uit onderzoek naar de toekomst van de basisschool LEEF, onderdeel van Stichting Trinamiek en basisschool Het Avontuur, onderdeel van Stichting Fluenta, dat Verus in opdracht van de twee stichtingen uitvoerde. Het bestuur van Trinamiek heeft helaas geen andere keus dan basisschool Leef per 1 augustus 2022 op te heffen. 

De gemeente Vijfheerenlanden heeft in het nieuwe dorp Hoef en Haag ruimte gereserveerd voor één nieuw schoolgebouw op de Brink met plek voor 328 leerlingen. Per augustus zouden basisschool LEEF en basisschool Het Avontuur hun intrek nemen in dit schoolgebouw, waarin de scholen elk 164 leerlingen kunnen huisvesten. De door de overheid vastgestelde norm voor het stichten van een nieuwe school is minimaal 200 leerlingen binnen acht jaar. Omdat beide scholen niet voldoende ruimte hebben om dat aantal leerlingen te huisvesten, zouden leerlingen bij groei structureel moeten uitwijken naar de Meester Vosschool in Hagestein. Er ontstonden bij beide besturen grote zorgen over deze situatie. Om deze reden stelden zij een haalbaarheidsonderzoek in. 

Na overleg tussen het bestuur van Trinamiek, het bestuur van Fluenta en de directie van LEEF over uitkomsten van het onderzoek bleek het opheffen van LEEF het enige haalbare scenario. Eén van de redenen is dat bij de start van LEEF werd ingeschat dat er voldoende ruimte beschikbaar zou zijn om leerlingen te huisvesten in het dorp, wat nu niet meer het geval is. Ook blijkt een structurele financiering later te starten dan verwacht. Bij Het Avontuur speelt dit laatste niet. Dit betekent dat Trinamiek zich terugtrekt uit het dorp. Hiermee is tevens het gebrek aan ruimte om leerlingen van twee scholen te huisvesten opgelost. 

De beide besturen betreuren de gang van zaken. Zij zijn zich bewust van de grote impact van dit besluit op leerlingen, ouders en het team van LEEF. Een warme overgang naar een nieuwe school en werkplek heeft dan ook de hoogste prioriteit. Ouders kunnen zich oriënteren op de mogelijkheden op Trinamiekscholen in Vianen: De Egbertusschool en De Wegwijzer. Daarnaast geldt dat er voor de leerlingen op basisschool LEEF voldoende plaatsen zijn op Het Avontuur. Ook kunnen zij terecht op de Meester Vosschool in Hagestein, onderdeel van stichting O2A5, waar Leef en het Avontuur nu tijdelijk zijn gehuisvest. De keuze is uiteindelijk aan de ouders. Trinamiek ondersteunt daarnaast leerkrachten zorgvuldig in de overgang naar een nieuwe werkplek.


-

Nieuws
van de week

🎶 Leefie LEEF! 🎶 Hoe gaaf is het als de school bij het thema muzie...

Lees verder
Ons team

Wij zijn heel blij met het team wat er nu staat. Ons team…

Lees verder

Onze kijk op onderwijs

Samen, Verantwoordelijk en Ondernemend zijn onze kernwaarden. Wil je weten hoe wij dit omzetten in boeiend onderwijs en wat dat voor uw kind kan betekenen?

Lees verder